نقشه ایران

نقشه ایران

نمونه ای از نقشه ایران که می توانید در پوسته ایساتیس بسازید.


همه ایران
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهگیلویه و بویراحمد
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
$(document).ready(function() {
$( “#iranMap svg path” ).hover(
function() {
var data = $(this).attr(“data-province”);
$( “#provinces-list li a[data-province=”+data+”]” ).addClass( “hover” );
}, function() {
var data = $(this).attr(“data-province”);
$( “#provinces-list li a[data-province=”+data+”]” ).removeClass( “hover” );
}
);
$( “#provinces-list li a” ).hover(
function() {
var data = $(this).attr(“data-province”);
$( “#iranMap svg path[data-province=”+data+”]” ).addClass( “hover” );
}, function() {
var data = $(this).attr(“data-province”);
$( “#iranMap svg path[data-province=”+data+”]” ).removeClass( “hover” );
}
);
}); // end