ترافیک خبر می‌کند!

تجربه نشان داده عصر قبل از شروع تعطیلات تا ظهر روز بعد، شلوغ‌ترین ساعات تردد در برخی از محورها است. پیش از تردد در این‌گونه مسیرها بهتر است از طریق ...